Loa Badoo Sound LS-210 SUB

Badoo Sound LS-210 SUB là loa siêu trầm 2 bass 15 inch, sản phẩm được thiết kế để kết nối với dòng Loa Badoo Sound LS-210 Line Array.

   Củ bass kích thước 2 x 40cm chất lượng.

Công suất 800W RMS, 3200W Đỉnh

Đáp ứng tần số siêu trầm 35Hz-500Hz

  Sử dụng Amply 1500W rời linh hoạt.