DSP Badoosound 4.0 Controller

Badoosound DSP4.8 là thiết bị xử lý tín hiệu nội địa Trung Quốc sản xuất theo công nghệ USA chuyên dụng cho âm thanh biểu diễn, sự kiện.

  Bốn đường tín hiệu đầu vào riêng biệt.

  Tám đường tín hiệu đầu ra độc lập.

  Đáp ứng tần số phẳng 65hz – 19khz.

  Sử dụng với mọi hệ điều hành Windows.