Chính sách đổi trả

ThanhAudio.vn 2 năm trước 337 lượt xem

2. Điều kiện đổi hàng:

1.     Còn đầy đủ hóa đơn mua hàng (nếu có)

2.     Còn đầy đủ hộp sản phẩm

3.     Còn đầy đủ phiếu bảo hành (nếu có) và phụ kiện đi kèm

4.     Quà khuyến mãi có giá trị (nếu có)

5.     Trường hợp thiếu các điều kiện trên: thu phí theo qui định. Ngoài ra, KHÔNG thu thêm bất kỳ phí nào khác

3. Bảo hành: Theo đúng chính sách bảo hành của nhà sản xuất