Thông số cơ bản chỉnh vang số Dapro

sưu tầm 2 năm trước 1442 lượt xem

L10.jpg

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Music :

+ music input : port 1 ( cổng kết nổi có 2 cổng 1 và 2 ở mặt sau . ở đây chọn cổng 1 )

+ music HPF : OFF

+LHP : 12db2

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Mic :

+Mic FBE : 1 ( đây là phần chống hú . để mức 3 là mức chống hú nhiều nhất . để mức 1 chống hú ít nhất nhưng hay nhất )

+Mic HPF : 120Hz

+Attack time : 45ms

+Release time : Altx8

+Limit Ratio : 4.0

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Effect :

+Echo level : +100

+Echo Direct : +20

+Echo HPF : nên để lớn hơn 100 Hz

+Echo LPF : nên để thấp hơn 11000 Hz

+Echo per delay : 10ms

+Echo delay time : 220ms

+Echo repeat : 60%

+Echo R CH PER Delay : 0%

+Echo R CH Delay Time : 2%

+Reverb level : +50%

+Reverb Direct : +20%

+Reverb HPF : để lớn hơn 200Hz

+Reverb LPF : để nhỏ hơn 11000Hz

+Echo PER Delay : 10ms

+Reverb Time : 2625 ms

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Main output :

+ Music Level  : +100 %

+Direct Level : +100%

+Echo level : +120%

+Reverb level : +20%

+Limit level : 0 dBu

+Attack time : 45 ms

+Release time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+L CH Delay : 0ms

+R CH Delay : 0ms

Chú ý : góc dưới cùng bên phải của trình cài đặt có 4 ô lần lượt là Auto , Manual , sing , disco bấm chọn Manual sau đó chọn sing hoặc disco tùy mục đích sử dụng ( sing để cho mục đích ca hát , karaoke … còn disco để cho mục đích nghe nhạc ví dụ như trong các bar …)

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Center output :

+Music gain : +100%

+Direct gain : +100%

+Echo gain : +100%

+Reverb gain : +20%

+Limit level : 0 dBu

+Attack Time : 45 ms

+Release Time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+HPF : 60

+LPH : 14

+Delay : 0 ms

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục SUB output :

+Music gain : +100%

+Direct Gain : 0%

+Delay : 0 ms

+Limit level : 0 dBu

+Attack Time : 45 ms

+Release Time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+HPF : nên để 0 - 31 Hz

+HPF Q : 0.5    butterworth 24

+LPF : 70 Hz

+LPFQ : khóa   butterworth 24

Chọn manual rồi chọn sing hoặc disco tùy mục đích như đã nói ở phần trên

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục SUR output :

+Music Gain : 100%

+Direct Gain : 100%

+ECHO Gain : 110%

+Reverb Gain : 30%

+Limit Level : 0 dBu

+Attack Time : 45 ms

+Release Time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+HPF : OFF

+L CH Delay : 0 ms

+R CH Delay : 0 ms

Chọn manual rồi chọn Sing hoặc Disco

 

Tiếp theo đến mục control

Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Control > volume panel

+  music start : 35

+ mic start : 24

+ effect start : 40

+ music limit : 75

+ effect limit : 40

+ mic limit : 40

Sau khi đặt thông số xong tại phần Auto key lock chọn enable để người ngoài không chỉnh sửa bên ngoài làm thay đổi thông số đã cài đặt

control > system panel ( lưu thông số đã cài đặt )

Sau khi cài đặt các thông số ưng ý ta sẽ lưu phần cài đặt lại để sau này gặp trường hợp tương tự chỉ việc mở thông số đã lưu sử dụng cho vang số cần cài đặt .

+ tại Mode name ( điền tên muốn lưu cho phần cài đặt )> save in pc ( lưu phần cài đặt vào máy tính )

+ chọn phần cài đặt đã lưu trên máy > upload to equipment ( áp dụng phần cài đặt đã lưu trên máy tính  cho vang số kết nối với máy tính )


Tin khác:

- Cách chỉnh amply karaoke gia đình hay nhất

1442 lượt xem, Like và chia sẻ nếu thấy thích nhé !!